ISSN 0583-564X

SLOVANSKÉ ŠTÚDIE
Revue pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy
Vydavateľ vedeckého časopisu pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy je Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, v. v. i..

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ

ARCHÍV

ARCHÍV

Doposiaľ vyšli tieto čísla časopisu Slovanské štúdie:

Slovanské štúdie 1/1992 (vydané roku 1992)

Slovanské štúdie 2/1992 (vydané roku 1993)

Slovanské štúdie 1-2/1993 (vydané roku 1993)

Slovanské štúdie 1/1994 (vydané roku 1995)

Slovanské štúdie 2/1994 (vydané roku 1997)

Slovanské štúdie 1/1995 (vydané roku 1998)

Slovanské štúdie 2/1995 (v tlači)

Slovanské štúdie 1/1996 (vydané roku 1999)

Slovanské štúdie 2/1996 (v tlači)

Slovanské štúdie 1/1997 (vydané roku 1999)

Slovanské štúdie 1-2/2003 (vydané roku 2005)

Slovanské štúdie 1/2004 (vydané roku 2006)

Slovanské štúdie 2/2004 (vydané roku 2006)

Slovanské štúdie 1-2/2005 (v tlači)

Slovanské štúdie 1-2/2006 (v tlači)

Zvláštne čísla Slovanských štúdií:

Die slavische Idee.
Slovanské štúdie. Zvláštne číslo 1, numéro spécial 1.

Francúzsko a stredná Európa (1867-1914) / La France et l' Europe centrale (1867-1914)
Slovanské štúdie. Zvláštne číslo 2, numéro spécial 2.

Stretnutie s Európou/Vstreča s Jevropoj: Listy Vasilija Panova matke Márii Panovovej z ciest po strednej a juhovýchodnej Európe v rokoch 1841-1843. Pisma V.A. Panova k materi M.A. Panovoj iz centraľnoj i jugovostočnoj Jevropy (1841-1843 gg.)
Slovanské štúdie. Zvláštne číslo 3, numéro spécial 3.

Ján Kollár a slovanská idea: Genéza nacionalizmu v strednej Európe.
Slovanské štúdie. Zvláštne číslo 4, numéro spécial 4.

Veda a ideológia v dejinách slavistiky
Slovanské štúdie. Zvláštne číslo 5, numéro spécial 5.

Historický časopis

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Partnerské stránky: Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

COPYRIGHT © 1957 - 2023 Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy.
ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia