ISSN 0583-564X

SLOVANSKÉ ŠTÚDIE
Revue pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy
Vydavateľ vedeckého časopisu pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy je Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, v. v. i..

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ

Slovanské štúdie

Slovanské štúdie. Zvláštne číslo 5, numéro spécial 5.

Veda a ideológia v dejinách slavistiky

Kolektívna monografia, editori Tatiana Ivantyšynová, Daniela Kodajová, Ľubor Matejko. Vydavateľstvo Veda, Bratislava 1998, 207 strán.

Monografia prezentuje prvý ucelený pohľad na jednu z najpálčivejších otázok súčasnej slavistiky - vzťah vedy a ideológie - v jej dejinách. Prináša mozaiku pohľadov, analýz a hodnotení - o ideologických motívoch v činnosti medzinárodnych slavistických zjazdov, o politickom pozadí vzniku a pôsobenia prvých slavistických vedeckých inštitúcií (v západných ako i v slovanských krajinách). Ukazuje na prítomnosť rôznych podôb "ideologizovania" od 19. stor. až do súčasnosti pri formovaní spisovných slovanských jazykov a pod. V slovenčine, ruštine, polštine, češtine, angličtine, nemčine. Resumé v slovenčine a svetových jazykoch. Biobibliografické údaje o autoroch, obrazova príloha, menný register.

Historický časopis

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Partnerské stránky: Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

COPYRIGHT © 1957 - 2023 Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy.
ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia