ISSN 0583-564X

SLOVANSKÉ ŠTÚDIE
Revue pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy
Vydavateľ vedeckého časopisu pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy je Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, v. v. i..

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA

Napíšte nám o aké číslo nášho časopisu máte záujem a my Vám radi zašleme cenovú ponuku. Naše časopisy nie sú distribuované ani predávané v sieťach PNS či kníhkupectvách. Jednou formou, ako sa k ním môžete dostať, je priamo osloviť nás. Ďakujeme Vám za pochopenie!

Kontakt:
Redakcia Slovanských štúdií
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421/2/5292 5753 kl. 222
Fax: +421/2/52961 645
E-mail: histtaiv@savba.sk

Historický časopis

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Partnerské stránky: Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

COPYRIGHT © 1957 - 2023 Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy.
ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia