ISSN 0583-564X

SLOVANSKÉ ŠTÚDIE
Revue pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy
Vydavateľ vedeckého časopisu pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy je Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, v. v. i..

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ

Slovanské štúdie

Slovanské štúdie. Zvláštne číslo 3, numéro spécial 3.

Stretnutie s Európou/Vstreča s Jevropoj: Listy Vasilija Panova matke Márii Panovovej z ciest po strednej a juhovýchodnej Európe v rokoch 1841-1843. Pisma V.A. Panova k materi M.A. Panovoj iz centraľnoj i jugovostočnoj Jevropy (1841-1843 gg.)

Editori Tatiana Ivantyšynová, Marina Dostaľová. Vydavateľstvo Slovak Academic Press Bratislava, 270 strán.

Publikácia neznámych listov Vasilija Panova z fondu A.S. Chomiakova v archíve Historického múzea v Moskve. Príťažlivosť listov, ako unikátneho svedectva o kultúre a formujúcom sa národnom vedomí Slovanov, spočíva v množstve rôznorodých faktov a výstižných postrehov ich pisateľa z ciest (po Lužici, Čechách, Dalmácii, Čiernej Hore, Bosne, Chorvatsku, Uhorsku) umocnených kultivovaným literárnym podaním. Úvodná štúdia o V. A. Panovovi (T. Ivantyšynová). Výberová bibliografia literatúry a prameňov o ruských cestovateľoch v slovanských krajinách (prvá polovica 19. stor.) (M. Ju. Dostaľová.). Prílohy - Itinerár ciest Panova, obrazová príloha. Menný a geografický register, zoznam skratiek. Publikované v slovenskom a ruskom jazyku. Nemecké resumé.

Historický časopis

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Partnerské stránky: Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

COPYRIGHT © 1957 - 2023 Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy.
ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia