ISSN 0583-564X

SLOVANSKÉ ŠTÚDIE
Revue pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy
Vydavateľ vedeckého časopisu pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy je Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, v. v. i..

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ

Slovanské štúdie 2/1994

Slovanské štúdie 2/1994

ŠTÚDIE
Giovanna Brogi Bercoff: Peculiar and General Aspects of Literary Baroque in the Slavic Countries ... 1
Gizela Gáfriková: K peripetiám výskumu slovenského literárneho baroka (Pokus o krátky prehľad) ... 17
Oľga Danglová - Eva Krekovičová: Súvislosti baroka s folklórom (Slovensko v stredoeurópskom kontexte) ... 30
Elźbieta Kauer-Bugajna: Kaspra Miaskowkiego widzenie Historii Świętej ... 41

MATERIÁLY
Oľga Kovačičová: K problému folklórnych tradícií v ruskej stredovekej literatúre ... 52
Peter Žeňuch: Paraliturgická pieseň východného obradu ... 66

ROZHľADY
Pavel Šima: Jazykovyje aspekty dogovornych gramot Kijevskoj Rusi s Vizantijej ... 87

RECENZIE ... 95
ANOTÁCIE ... 100

Historický časopis

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Partnerské stránky: Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

COPYRIGHT © 1957 - 2023 Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy.
ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia