ISSN 0583-564X

SLOVANSKÉ ŠTÚDIE
Revue pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy
Vydavateľ vedeckého časopisu pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy je Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, v. v. i..

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ

Slovanské štúdie 1-2/1993

Slovanské štúdie 1-2/1993

ŠTÚDIE
Úvod ... 1
A. A. Gorskij: Osobennosti evoľuciji obščestvennogo stroja slavian v epochu Razselenija (VI-VIII vv.) ... 4
P. Šima: Filologicko-textologická reinterpretácia najstarších slovanských spovedných formúl ... 12
I. Ilievová-Schwarczová: Charakter vlasti moskovskich gosudarej osvjaščenyj v traktovke moskovskogo letopisanija konca 15 - pervoj treti 16 vv. ... 24
E. Kowalská: Fenomén osvietenstva v ranej fáze národného hnutia Slovákov ... 42
J. A. Oblauchová: Slovenská otázka v ruskej tlači a publicistike v rokoch prvej svetovej vojny (1914-jar 1916) ... 51

MATERIÁLY
M. Ju. Dostaľová: "Slovanská otázka" v názoroch S. S. Uvarova ... 67
J. Mojdis: Wiliam Ritter ... 79
E. F. Firsov: Ruské listy švajčiarskeho kritika - mecenáša Wiliama Rittera o slovanských kultúrach začiatkom 20. storočia ... 82

RECENZIE ... 87
ANOTÁCIE ... 102
SPRÁVY ... 109

Historický časopis

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Partnerské stránky: Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

COPYRIGHT © 1957 - 2023 Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy.
ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia