ISSN 0583-564X

SLOVANSKÉ ŠTÚDIE
Revue pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy
Vydavateľ vedeckého časopisu pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy je Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, v. v. i..

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ

Slovanské štúdie 1/1997

Slovanské štúdie 1/1997

ŠTÚDIE
László Szarka: Die Frage der Aussiedlung der Ungarn aus der Slowakeiauf der Pariser Friedenskonferenz 1946 ... 1
Štefan Šutaj, Ivan Vovkanyč: Súčasná ruská historiografia o československých dejinách v rokoch 1945-1948 ... 11
Peter Haslinger: Zäsur oder Iritation? Der Prager Frühling und die österreichisch-ungarischen Beziehungen ... 27

MATERIÁLY
Milan Katuninec: Karol Sidor a jeho zahraničnopolitická orientácia na Poľsko ... 35
Pavol Petruf: K otázke uznania slovenského štátu vichystickým Francúzskom (Dokumenty) ... 48

ROZHĽADY
Edita Ivaničková: Svet a Československo roku 1968 ... 72

RECENZIE ... 75
ANOTÁCIE ... 91

Historický časopis

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Partnerské stránky: Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

COPYRIGHT © 1957 - 2023 Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy.
ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia