ISSN 0583-564X

SLOVANSKÉ ŠTÚDIE
Revue pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy
Vydavateľ vedeckého časopisu pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy je Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, v. v. i..

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ

Slovanské štúdie 1/1996

Slovanské štúdie 1/1996

ŠTÚDIE
Vladimír Goněc: K úvahám o střední Evropě ve dvacátem století ... 11
Frank Hadler: Mitteleuropa - Zwischeneuropa - Ostmitteleuropa: Reflexionen über eine europäische Geschichtsregion im 19. und 20. Jahrhundert ... 14
Bohumila Ferenčuhová: Milan Rastislav Štefánik a Štefan Osuský: Dve veľké osobnosti československo-francúzskych vzťahov ... 22

MATERIÁLY
Frank Hadler: Dokumenty o pôsobení Slovenskej Ligy v Amerike v rokoch 1915-1916: Z pozostalosti Štefana Osuského (1889-1973) ... 30
Roman Holec: Pramene k slovenskému odboju v Rusku počas prvej svetovej vojny ... 49

ROZHĽADY
Bohumila Ferenčuhová: Francúzsko a stredná Európa v rokoch 1914-1948. Obrazy a stereotypy, udalosti a vzťahy ... 72

RECENZIE ... 78
ANOTÁCIE ... 81

Historický časopis

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Partnerské stránky: Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

COPYRIGHT © 1957 - 2023 Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy.
ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia