ISSN 0583-564X

SLOVANSKÉ ŠTÚDIE
Revue pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy
Vydavateľ vedeckého časopisu pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy je Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, v. v. i..

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ

Slovanské štúdie 1/1995

Slovanské štúdie 1/1995

ŠTÚDIE
David Short: Oneskorené posúdenie propagandistického míľnika: využívanie a zneužívanie jazykovej argumentácie v "čechoslovakizme" 19. storočia ... 1
Jean-Claude Chevalier: Francúzski lingvisti a krajiny strednej a východnej Európy v rokoch 1918-1931 ... 19
Wilhelm Zeil: Zur Geschichte der Slawischen Philologie an der Universität Breslau zwischen den beiden Weltkriegen ... 32
Ľubica Harbuľová: Ruskí slavisti - emigranti a medzivojnové Slovensko ... 44
Marina Dostaľová: Bratislavské roky historika Eugena Julianoviča Perfeckého ... 51

MATERIÁLY
Tatiana Ivantyšynová: Neznáme listy Pavla Jozefa Šafárika ... 57

ROZHĽADY
Vladimír Matula: Spomienka na slavistu V. A. Ďjakova ... 70
Gerhard Baláž: Sedemdesiatiny profesora Ľubomíra Ďuroviča ... 71
Gabriela Múcsková: Slovenská slavistika a okrúhle výročie Pavla Jozefa Šafárika ... 74

RECENZIE ... 78
ANOTÁCIE ... 86

Historický časopis

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Partnerské stránky: Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

COPYRIGHT © 1957 - 2023 Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy.
ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia